Əxlaq Sira

Peyğəmbərimizi (Allahın ona salavat və salamı olsun) tanıyaq

photo3

Allahın Rəsulu Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə olub.

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:

Allahın Rəsulu Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə olub.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) onunla danışanla elə rəftar edərdiki, qarşıdakı elə zənn edərdiki, o, Muhəmmədin (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən sevdiyi insandı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) kiminsə ona gizli sözü olsa, ona sakit sakit qulaq asardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ona görə kiminsə ayağa qalxmasını xoşlamazdı. Kiminsə onun haqqında həddini aşaraq tərif deməsindən çəkindirərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) bir şeyi xoşlamayanda o onun üzündə hiss olunardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) əldə etdiyi qələbə ilə təkəbbürlük etməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) tərkidünya (zahid) insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) yalana nifrət edərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) əməllərin az olub davamlı olanını sevərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) insanlarla namaz qılanda çox qısa və rahat, tək qılanda isə çox uzun qılardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) yastığına baş qoyarkən sağ tərəfinə uzanar, əlini də yanağının altına qoyardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) üzərində cənabət qüslü olan zaman yatmaq istədikdə övrətini yuyar və dəstəmaz alardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) sevindirici, şad xəbər eşitdikdə Allaha şükr olaraq səcdəyə qapanardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) dua etdikdə birinci özünə edərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) sübh namazının sünnətini qıldıqdan sonra sağ tərəfinə söykənərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) hər bir halda Allahı yada salardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) heç vaxt heç nəyi təhqir etməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) heç vaxt yeməyi pisləməzdi. İştahı çəksə yeyər, çəkməsə yeməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) qarşısına çıxana salam verərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən səxavətli, əli açıq insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) kasıblarla bir məclisdə oturardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) məclisdə oturanların cərgəsinin qurtaracağında oturardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən şücaətli insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) şiddətli həyaya malik idi.

Muhəmməddən (Allahın ona salavat və salamı olsun) kimsə bir şey istədikdə ona yox deməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) cahilə qarşı həlim, mülayim, əziyyətə səbrli olardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) onunla danışanın üzünə təbəssüm edər, əlindən tutardı, qarşısındakı əlini çəkməsə o da çəkməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) heç vaxt heç nəyi təhqir etməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) heç vaxt yeməyi pisləməzdi. İştahı çəksə yeyər, çəkməsə yeməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) qarşısına çıxana salam verərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən səxavətli, əli açıq insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) kasıblarla bir məclisdə oturardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) məclisdə oturanların cərgəsinin qurtaracağında oturardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən şücaətli insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) şiddətli həyaya malik idi.

Muhəmməddən (Allahın ona salavat və salamı olsun) kimsə bir şey istədikdə ona yox deməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) cahilə qarşı həlim, mülayim, əziyyətə səbrli olardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) onunla danışanın üzünə təbəssüm edər, əlindən tutardı, qarşısındakı əlini çəkməyincə o əlini çəkməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) onunla danışanla elə rəftar edərdiki, qarşıdakı elə zənn edərdiki, o, Muhəmmədin (Allahın ona salavat və salamı olsun) ən sevdiyi insandı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) kiminsə ona gizli sözü olsa, ona sakit sakit qulaq asardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) ona görə kiminsə ayağa qalxmasını xoşlamazdı. Kiminsə onun haqqında həddini aşaraq tərif deməsindən çəkindirərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) bir şeyi xoşlamayanda o onun üzündə hiss olunardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) əldə etdiyi qələbə ilə təkəbbürlük etməzdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) tərkidünya (zahid) insan idi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) yalana nifrət edərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) əməllərin az olub davamlı olanını sevərdi.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) insanlarla namaz qılanda çox qısa və rahat, tək qılanda isə çox uzun qılardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) yastığına baş qoyarkən sağ tərəfinə uzanar, əlini də yanağının altına qoyardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) üzərində cənabət qüslü olan zaman yatmaq istədikdə övrətini yuyar və dəstəmaz alardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) sevindirici, şad xəbər eşitdikdə Allaha şükr olaraq səcdəyə qapanardı.

Muhəmməd (Allahın ona salavat və salamı olsun) dua etdikdə birinci özünə edərdi.

Hazırladı: Turab Abdullayev

Sonda Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha

Leave a Comment