Video dərslər

Müsəlmanlara əziyyət verməmək

Ramil Soltanov

Abdullah ibn Ömər (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə buyurub: «Müsəlman o kəsdir ki, başqaları onun dilindən və əlindən əziyyət çəkməz.» (Buxari və Muslim)