Dua və zikrlər

Küfür və şirkdən qorunma

dua_1
Müəllif - feqih

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Küfür və şirkdən qorunma

  • Yatmaqdan öncə əl-Kəfirun surəsinin oxunması

Bir dəfə Fərua ibn Nofəl (Allah ona rəhmət etsin) peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) yanına gəlib dedi: “Ey Allahın rəsulu! Mənə yataqda deyilən kəlmələri öyrəd”. Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) dedi: “De ey kafirlər…” surəsini oxu, həqiqətən o şirkdən qoruyur”. ət-Tirmizi, 3403; Abu Davud, 50554; Əhməd 5\456. Şeyx əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Bax “Səhih əl-cəmi” 292.

Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurmuşdur: “Sizin içinizdə gizlənən şirk bir qarışqadan daha gözə görünməzdir (hissedilməzdir). Lakin mən sənə elə bir şey öyrədəcəm ki, onun vasitəsi ilə sən həm kiçik həmdə böyük şirkdən qurtula biləcəksən. De: “Ey Allahım, Sendən qeyrisinə ibadət etməkdən Sənə sığnır, və bilmədiyimə görə Səndən bağışlanma diliyirəm!” Əhməd 4\403. Şeyx əl-Albani səhih demişdir. Bax “Səhih ət-Tarğib” 1/19.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَالاَ أَعْلَمُ

“/Allahummə inni əuzu bikə ən uşrikə bikə ua ənə ə‘ləm ua əstəğfirukə limə lə ə‘ləm/”.

Yüklə

Hazırlayan: Sultan Abu Muhammad (salaf-forum)
Rus dilindən tərcümə: Əbu İmran əs-Sələfinindir

Sonda Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha

Sayt haqqında

feqih

Saytımızın əsas məqsədi adından da göründüyü kimi bu dünya və axirətdə Allahın xeyrinə çatmaq üçün müsəlmanların dində «Fəqih» olmasına nail olmaqdır. Daha ətraflı