Video dərslər

Ərəb dili dərsləri

Fərrux Ələkbərov

1-ci Dərs

2-ci Dərs

3-cü Dərs

4-cü Dərs (1-ci hissə)

4-cü Dərs (2-ci hissə)

5-ci Dərs (1-ci hissə)

5-ci Dərs (2-ci hissə)

6-cı və 7-ci Dərs

8ci Dərs

9-cu Dərs

İbn Teymiyyə buyurur: «Bil ki, ərəb dilini öyrənmək insanın ağlına, əxlaqına və dininə güclü təsir edir. Həmçinin, müsəlman bu dili öyrənməklə, sanki özünü İslamın ilk dövründə yaşayan səhabə və onun davamçılarına bənzədir. Özünü onlara bənzətmək isə ağıla, əxlaqa və dinə təsir edir. Ərəb dilinin özü dindəndir, onu bilmək fərz və vacibdir. Çünki Quran və sünnəni başa düşmək fərzdir. Onları isə yalnız ərəb dilini bilməklə başa düşmək olar. Vacibi tamamlayan hər bir şey də vacib hökmündədir».