Video dərslər

Dua xəzinəsi

 

 

Şəddad bin Ovs (Allah ondan razı olsun) deyir ki, mən Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini eşitmişəm:
“İnsanlar qızıl və gümüşü xəzinə edəndə, siz bu sözləri xəzinə edin:
“Allahım Səndən məni işlərimdə sabitqədəm və doğru əməldə əzmkar etməyini diləyirəm.
Səndən istəyirəm ki, məni Sənin nemətinə şükr edənlərdən edəsən.
Səndən istəyirəm ki, məni Sənə gözəl ibadət edənlərdən edəsən.
Səndən istəyirəm ki, mənim qəlbimi sağlam, dilimi doğru edəsən.
Səndən Sənin bildiyin xeyirləri istəyir, Sənin bildiyin şərdən Sənə sığınıram.
Barəmdə bildiklərin haqqında Səndən bağışlanma diləyirəm. Sən həqiqətən qeybi bilənsən.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبَاً سَلِيمَاً، وَلِسَانَاً صَادِقَاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

أحمد والترمذي، والنسائي،

(Allahummə inni əsəlukə əs-səbətə fil əmri, vəl əzimətə fir-r-ruşdi, və əsəlukə şukrə nimətikə, və əsəlukə husnə ibadətikə, və əsəlukə qalbən səlimən, və əsəlukə lisənən sadiqən, və əsəlukə min xeyri mə tələmu və əuzu bikə min şərri mə tələmu və əstəğfirukə limə tələmu. İnnəkə əntə alləmul ğuyub.)
(Silsilə əs-Səhihə: 3228).