Audio dərslər

Bəxtiyar Turabov Təcvid müəllimi — 27 dərs

Bəxtiyar Turabov — Müxtəsər təcvid dərsliyi

Bir dəfəyə yüklə - ZİP (54.18 Mb) Bir dəfəyə yüklə - PDF (10.48Mb)

1.Ərəb əlifbası 1-9
Yüklə (0.7 MB)


2.Ərəb əlifbası 10-19
Yüklə (2.08 MB)


3.Ərəb əlifbası 20-28
Yüklə (1.16 MB)


4.Fethe Kesre Damma
Yüklə (1.23 MB)


5.Sukun
Yüklə (0.23 MB)


6.Şəddə
Yüklə (0.16 MB)


7.Tənvinlər
Yüklə (0.74 MB)


8.Nuni sakin və tənvinlərin hökmləri
Yüklə (0.36 MB)


9.əl-İzhar
Yüklə (2.04 MB)


10.əl-İdğam
Yüklə (0.97 MB)


11.əl-İdğam məal ğunnə
Yüklə (0.34 MB)


12.əl-İdğam bile ğunnə
Yüklə (2.37 MB)


13.əl-İqləb
Yüklə (2.20 MB)


14.əl-İxfə
Yüklə (2.15 MB)


15.Mim sakinin hökmləri
Yüklə (1.66 MB)


16.İxfə-ul mim əs-səkinəh
Yüklə (1.22 MB)


17.İzhar-ul mim əs-səkinəh
Yüklə (0.9 MB)


18.İdğam misleyin
Yüklə (2.16 MB)


19.İdğam mutəcəniseyn
Yüklə (4.9 MB)


20.İdğam mutəqaribeyin
Yüklə (0.94 MB)


21.İdğam şəmsiyyə
Yüklə (2.3 MB)


22.İzhar qəməriyyə
Yüklə (2.05 MB)


23.Qalqalə
Yüklə (2.8 MB)


24.Ləfzətullah
Yüklə (1.3 MB)


25.Mədd uzatma hərfləri
Yüklə (2.3 MB)


26.Mədd-ul-muttasıl
Yüklə (2.2 MB)


27.Mədd-ul-munfasıl
Yüklə (0.9 MB)


28.Mədd-ul-lazım
Yüklə (3.6 MB)


29.Mədd-ul-arid lis-sukun
Yüklə (1.7 MB)


30.Mədd-ul-lin
Yüklə (1.2 MB)


31.Mədd-ul-ivad
Yüklə (0.7 MB)


32.Səktə
Yüklə (2.01 MB)


33.Qurani-Kərimdə olan bəzi işarələrin mənası
Yüklə (2.16 MB)