Dua və zikrlər

Bədnəzərdən qorunma

dua_13
Müəllif - feqih

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Allah bəndəsini qoruyan əməllər

Bədnəzərdən qorunma

  • Quranın sonuncu surələri “əl-Fələq” və “ən-Nəs”.

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edirdi: “İki surə “əl-Mu‘auizatan” nazil olana qədər peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) cin və insanların bədnəzərindən Allaha sığınardı. Bu surələr nazil olduqda isə, o bütün kəlmələri tərk edərək yalnız onları oxumaqa başladı”. ət-Tirmizi, 3/267; İbn Məcəh, 2/1161. Şeyx əl-Albani hədisin səhih olduqunu təsdiqləmişdir.

Hazırlayan: Sultan Abu Muhammad (salaf-forum)
Rus dilindən tərcümə: Əbu İmran əs-Sələfinindir

Sonda Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha

Sayt haqqında

feqih

Saytımızın əsas məqsədi adından da göründüyü kimi bu dünya və axirətdə Allahın xeyrinə çatmaq üçün müsəlmanların dində «Fəqih» olmasına nail olmaqdır. Daha ətraflı